شرکت مهندسی-بازرگانی تاپکو در زمینه تعمیرات تجهیزات مختلف از جمله کنترل ولو و شیرهای ایمنی (Safety Valves) نیز فعالیت دارد.

با تغییر سریع بازار ، تلاش برای کاهش هزینه‌‌ها با در نظر گرفتن کیفیت نیز سرعت گرفته است و تاپکو علاوه بر کاهش هزینه برآموزش مستمر بهترین متخصصان تمرکز دارد.

در صورت بروز مشکلات اضطراری ،این شرکت با همکاری شرکتهای پیشرفته چند ملیتی متخصص ، بهترین خدمات را برای رفع مشکلات مشتریان با استفاده موثر از فن آوری و تجهیزات انجام می دهد. همچنین با کاهش ابتکاری هزینه نگهداری ، بخش مهندسی تاپکو همیشه به عنوان یک شرکت رقابتی بهترین فرایند را ارائه خواهد نمود.

تعمیرات
⦁ کنترل ولو
⦁ موارد بازرسی روزانه
⦁ نشت مایعات
-بررسی کنید که آیا قسمت Flang Packing یا بخشی که به مایع متصل است نشت می کند. به خصوص ، نشت در بدنه دریچه به دلیل جوشکاری می تواند به طور موقت باعث تقویت فرسایش و خوردگی شود ، اما نیاز به بررسی سطح فرسایش و خوردگی با جداسازی باید سریعا انجام شود.
2 – رابطه بین ضربه و سیگنال ورودی ، عملکرد ساقه سوپاپ را بررسی کنید
مهم است که بررسی کنید آیا Stroke و Input Signal طبق معمول کار می کنند. همچنین مهم است که آیا عملکرد ساقه بیصداست؟اگر خطایی وجود داشته باشد یا وضعیت عملکرد ضعیف باشد ، یکی از دلایل زیر است. آسیب در دیافراگم سایش O-ring برای مهر و موم ، آسیب دیواره سیلندر · کاهش فشار هوای عملگر – شکستگی پوزیشنر: به خصوص انسداد در اثر آب یا ترک خوردگی . وارد شدن گرد و غبار در حین کار هنگام . سخت شدن روغنکاری برای Packing Gland
3 – آیا روغن (گریس) کافی وجود دارد ؟
4. آیا صدای عجیب و غریب در قسمت بدنه وجود دارد؟

⦁ موارد بازرسی منظم
1- درون بدنه
قسمتی که مایع مستقیماً به داخل بدنه برخورد می کند وباعث فرسایش می شود.
2- نشیمنگاه ولو
باید مراقب شل شدن نشیمنگاه ، فرسایش ناشی از پیچ و خوردگی داخل آن باشید.
3- شیر داخلی
فرسایش هر دریچه داخلی (پلاگ و دیسک) را بررسی کنید و همچنین بررسی کنید که آیا ترکیدگی در هر قسمت رخ داده است.
4- بازرسی مربوط به موارد بازرسی را طبق راهنمای ولو انجام دهید.

روش کار تعمیر شیر کنترل

جداسازی تست نشت اولیه

تعویض و تعمیر قسمت های داخلی

پرداخت و صیقلکاری

انجام تست نهایی با توجه به استاندارد کلاس های نشتی

شیر اطمینان/ایمنی
⦁ نقش سوپاپ ایمنی و محدوده کنترل
شیر اطمینان از فشار بیش از حد ناشی از آتش سوزی یا عملکرد اشتباه جلوگیری می کند ، و این وسیله ای برای محافظت از تأسیسات و افراد است، بنابراین در شرایط ناهنجاری که تجهیزات محافظتی می تواند در حین کار ایجاد کنند، مهم است که فرسایش یا آسیب در هنگام کار و همچنین عملکرد عادی تجهیز مورد بررسی قرارگیرد. همچنین مهم است که شرایط هر قسمت را با توجه به موردی که ممکن است مشکلی ایجاد کند ، بررسی نمایید ، روشی ایمن باید در حالی که کیفیت تولید با حفظ وضعیت طبیعی پس از پیدا کردن و از بین بردن مشکلات ، در نظر گرفته شود.

⦁ ساختار شیر ایمنی

تست شیر ایمنی – جداسازی/ تعمیر

جداسازی

بازدید ظاهری اولیه

ممکن است تفاوت کمی در ساختار ولوهای ساخته شده توسط سازندگان مختلف و وجود داشته باشد. دستور زیر را دنبال کنید

تنظیم کننده را آزاد کنید و اسپیرینگ را از جداکنید ارتفاع تنظیم را بطور دقیق ثبت کنید.

اسپیرینگ و راد را جدا کنید بونت بولت را آزاد نمایید و سپس بدنه را از بونت جدا کنید

DISC GUIDE و STEM جداگانه (هنگام جدا کردن راد ، DISC نیز جدا می شود. مهم است که DISC آسیب نبیند).

⦁ موارد بازرسی
بررسی خراش ، سایش ، آسیب یا ترک دیسک – خراش یا خوردگی اسپیندل (STEM) – شکل ، خوردگی ، خرابی و ترک خوردگی فنر ، پیچ تنظیم ، خوردگی ، سایش ، شل شدن اجزا – تنظیم خوردگی ، سایش و شل شدن RING و LOCK BOLT

⦁ بازتولید :


برای تمیز کردن قطعات از محصولات تمیزکننده قطعات استفاده کنید
شرایط را پس از تمیز کردن بررسی کنید – موادکاملاً از بدنه پاک شوند. با فشار هوا مواد را پاک و سپس کنترل خوردگی را انجام دهید “با این وجود ، اگر سیال، اکسیژن است ، با تترا کلرید کربن CCL تمیز کنید. – روش تولید را با توجه به سایش ، خوردگی و تغییر شکل برای نازل و دیسک تعیین کنید. هنگام خراشیدن. خوردگی عمیق است. لپینگ پس از برش در حداقل سطح انجام می شود
هنگامی که حداقل خراش ، خوردگی و تغییر شکل وجود دارد ، Lapping به ترتیب Lapping Compound # 420 و سپس از # 1200 – # 10000 اجرا می شود.
مونتاژ – مونتاژ را به ترتیب مخالف دمونتاژ انجام دهید

⦁ مونتاژ
مراقب باشید هنگام مونتاژ نازل و DISC طرف LAPPING آسیب نبیند. – از BONNET GASKET ، SCREW GASKET یا CAP GASKET مجدداً استفاده نکنید ، – استفاده از ترکیب ضد زنگ را در قسمتهای مختلف انجام دهید. – پس از مونتاژ کامل ، SPRING ADJUST BOLT باید در موقعیت قبلی تنظیم شود. – پس از مونتاژ ، روی VALVE TEST BENCH نصب کنید.

⦁ تست ثانویه

– برای آزمایش نشت ، نباید حباب (روغن) ظاهر شود ، وتنظیم فشار باید 90٪ برای آزمایش نشت حفظ شود. – تست POPPING باید حداقل سه بار اجرا شود و باید در برگه بازرسی (اتوماسیون) ثبت شود . پس از تست POPPING ، TAG باید ضمیمه شود. TAG باید دارای فشار تنظیم شماره PSV و تاریخ آزمایش شده – کتابچه راهنمای سازنده مربوطه را دنبال کنید.