گواهینامه ها

شرکت تاپکو در راستای رسیدن به اهداف خود گواهینامه های ISO9001-2015 , ISO14001-2015 , OHSAS18001-2007 را اخذ نموده است و حال دریافت پروانه فنی مهندسی و رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه نیز می‌باشد.