تاریخچه انواع باتری | 200 سال قبل از میلاد مسیح

در ابتدا ممکن است تصور کنید اولین باتری های ساخته شده در جهان قدمتی حدود 200 یا نهایتا 300 ساله دارد؛ اما این تاریخچه، مختص باتری های مدرن است. جالب است بدانید اولین باتری ها را ایرانیان باستان (اشکانی‌ها) اختراع کردند و هزاران سال قبل از کشف الکتریسیته از آن برای موارد صنعتی استفاده می‌کرده اند.