Piping Flanges

| انواع فلنج های حوزه پایپینگ |

reducing-flanges
Orifice-Flange-Set-Stainless-01

Reducing

Orifice

Blind

Weld Neck

Socket Weld Flange
threaded-flange

Socket Weld

Threaded

Slip-On

Lap joint

| برخی از سازندگان معتبر |

به دلیل گستردگی این قطعات و مدل های مختلف آن، تولید آن ها را نمی‌توان تنها به یک یا چند برند محدود کرد. بنابراین؛ برای تامین این ابزار، از شرکت ها و کارخانه های بسیاری بهره می‌گیریم که برخی از آن ها را ذکر می‌کنیم.