شرکت شیلا ولو (Shilla Valves)
تولید و تامین انواع ولو های صنعتی

| انواع شیر (ولو) های تولید شرکت شیلا |

shilla-ball-valve-min
shilla-butterfly-valve-min

توپی (Ball)

پروانه ای (Butterfly)

چک (Check)

کشویی (Gate)

shilla-globe-valve-min

کروی (Globe)

برودتی (Cryogenic)

Double block and bleed (DBB)