Piping valves

| انواع ولو (شیر) های حوزه پایپینگ |

Check-valve-min
globe-valve-min

Check

Globe

Gate

Ball

needle-valve-min

Needle

Butterfly

Plug

| برخی از سازندگان معتبر |

به دلیل گستردگی این قطعات و مدل های مختلف آن، تولید آن ها را نمی‌توان تنها به یک یا چند برند محدود کرد. بنابراین؛ برای تامین این ابزار، از شرکت ها و کارخانه های بسیاری بهره می‌گیریم که برخی از آن ها را ذکر می‌کنیم.