شرکت زیمنس (Siemens)
تولید کننده بزرگ و برتر تجهیزات تابلویی

| انواع کلید جریان اتوماتیک(Automatic Circuit Breaker) شرکت زیمنس |

siemens-3VA Molded Case Circuit Breakers-min
siemens-VL Molded Case Circuit Breakers-min

3VA Molded Case Circuit Breakers

VL Molded Case Circuit Breakers

Sentron Molded Case Circuit Breakers

General Purpose Molded Case Circuit Breakers

| انواع کلید هوایی (Air Breaker) شرکت زیمنس |

WL Power Circuit Breakers

3WA power circuit breakers

| انواع سافت استارتر (Soft Starter) شرکت زیمنس |

Basic Performance

General Performance

High Performance