شرکت بک افزار (Bec Afzar)
سازنده شارژر و یو پی اس های صنعتی

| انواع شارژر های تولید شرکت بک افزار |

bacafzar-charger-min

شارژر سه فاز

شارژر تک فاز

| انواع UPS های تولید شرکت بک افزار |

becafzar-ups-min

UPS سه فاز

UPS تک فاز