شرکت Officine Orobiche S.r.l
تولید کننده برتر گیج های ابزار دقیق

| انواع گیج های تولید شرکت Orobiche |

orobiche-level-gauge-min

سطح (Level)

شیشه ای (Sight Glass)

سنسور جریان (Flow Meter)