| اصطلاحات فنی پایپینگ و مفاهیم کاربردی آن |

اصطلاحات فنی پایپینگ (لوله).مناسب افرادی است که می‌خواهند.در این زمینه به صورت تخصصصی.فعالیت خود را آغاز کنند. هرکس در زمینه‌ای که فعالیت.می‌کند، باید در مورد آن.اطلاعات کافی داشته باشد و.اصطلاحات مربوط به آن را بلد باشد. این اصطلاحات پایه یادگیری را قوی‌تر می‌کنند.و در درک بهتر مطالب سودمند هستند. هم‌چنین در هنگام انجام کار مهندسان و همکاران.در رشته‌های مختلف با استفاده از.این اصطلاحات بهتر می‌توانند.به صورت فنی با یکدیگر صحبت کرده.و منظور خود را برسانند.

پایپینگ یا لوله کشی صنعتی برای.تمام کارهایی که نیاز به این نوع لوله کشی دارند، کاربرد دارد.و هرکسی که در کار مهندسی خود به لوله کشی.صنعتی نیاز داشته باشد،.باید اصطلاحات مربوط به آن را بداند. برای یادگیری.اصطلاحات فنی پایپینگ در ادامه با ما همراه باشید.

پایپینگ چیست؟

پایپینگ (piping) یا لوله کشی صنعتی به عملی گفته می‌شود. که طی آن از طریق لوله‌ها، سیالات را از. مکانی به مکان دیگر انتقال می‌دهند. این سیالات می‌توانند مایعاتی مانند. آب، گاز و دوغاب باشند. ساده‌ترین مثال برای پایپینگ.لوله کشی آب ساختمان‌ها است.که در خانه‌ی همه‌ی ما وجود دارد. در مهندسی پایپینگ به آموزش و به.کارگیری نکاتی پرداخته می‌شود که با.رعایت آن‌ها عمل لوله کشی و انتقال.سیالات به صورت درست و اصولی انجام می‌شود.

این نکات در ابتدا برای آنالیز.شرایط و مکان کاربرد دارندکه با.توجه به آن‌ها دستورالعمل کار به دست می‌آید. پس از آن، بر اساس.استانداردها و دستورالعمل‌های جهانی.و قوانین محلی، نقشه لوله کشی طراحی می‌شود. پس از آن نوبت به نصب لوله‌ها و اتصلاتآن‌ها و دیگر تجهیزات مورد نیاز است.

در نهایت عمل انتقال درست.سیالات از طریق لوله کشی.پیاده شده، مورد آزمایش قرار می‌گیرد. مانند هر کار مهندسی دیگری، لوله کشی نیز.به نگهداری درست احتیاج.دارد تا دچار خرابی نشود. در نتیجه‌ی رعایت تمام اصول.مهندسی پایپینگ و پیاده‌سازی آن.عمل انتقال سیالات از مکانی به مکان دیگر انجام می‌شود، بدون اینکه در.کیفیت ماده، تغییری مهمی به وجود بیاید.

اصطلاحات فنی پاییپینگ (لوله) 2

کاربرد پایپینگ و تجهیزات آن و اصطلاحات فنی پایپینگ

پایپینگ، در هر موقعیتی که بخواهیم.سیالاتی را انتقال دهیم، کاربرد دارد. اما اصول مهندسی و ایمنی آن بیشتر در پالایشگاه‌ها و.برای انتقال نفت و گاز کاربرد دارد. از آن جا که این مواد مشتعل هستند و.انتقال آن‌ها اگر به صورت درست.و با رعایت نکات ایمنی نباشد بسیار خطرناک است، لازم است که تمام کسانی که در زمینه صنعت نفت و گاز فعالیت دارند.از اصول آن آگاه باشند..و اصطلاحات فنی پایپینگ را بشناسند.

برخی از اصطلاحات جوشکاری

مهندسی پایپینگ نیز مانند تمام.دانش‌های فنی دیگر اصطلاحاتی دارد که یادگیری آن‌ها به.دانش آموختگان آن کمک می‌کند.تا کار خود را بهتر انجام داده.و با سایر همکاران خود تعامل دقیق‌تری داشته باشند. در ادامه برخی از این اصطلاحات فنی.مربوط به پایپینگ را برای شما بیان می‌کنیم:

Add joint

در نقشه اولیه‌ای که برای لوله کشی و جوشکاری.طراحی می‌شود، باید مکان و تعداد سرجوش‌ها تعیین شده باشد. هرگاه نیاز به تغییری در.این نقشه باشد، ممکن است.لازم باشد، تعدادی سرجوش به لوله‌ها اضافه شود. در اصطلاحات فنی پایپینگ.به این سرجوش‌هایی که بعدا اضافه می‌شود، Add joint می‌گویند.که.از نظر هزینه تفاوتی با سرجوش‌های اولیه ندارند.

Delete joint

یکی دیگر از اصطلاحات فنی رایج.در جوشکاری پایپینگ Delete joint است.که برعکس اصطلاح قبلی می‌باشد. به این معنی که تغییرات ایجاد شده در نقشه‌های.اولیه لوله کشی در حین کار، باعث شود که نیاز به.حذف کردن برخی از سرجوش‌ها باشد.

از نظر هزینه، در صورتی که این تغییر.قبل از ایجاد سرجوش اتفاق افتاده باشد، مشکلی پیش نمی‌آید.و هزینه‌ای بابت آن دریافت نمی‌شود. در مقابل اگر سرجوش ایجاد شده باشد.و سپس درخواست تغییر نقشه و.حذف سرجوش.شود، سرجوش حذف می‌شود، اما هم‌چنان هزینه.آن باید پرداخت شود.

Back weld

در اصطلاحات فنی پایپینگ، Back weld به معنی.تعمیر پاس یک سر جوش.از داخل لوله است. زمانی انجام این کار.لازم است که در پاس.یک سرجوش عیب و ایرادی دیده.شود که برای انجام این.بررسی از روش.رادیوگرافی استفاده می‌کنند.

برای انجام این کار و.رسیدن به پاس یک، باید.ابتدا دو پاس دیگر را برش.داده و سنگ زد تا.بتوان تعمیر پاس یک را انجام داد. اما راه بهتر و آسان‌تر.این است که جوشکار این.تعمیر را از داخل لوله انجام دهد. البته فراموش نکنید که.انجام این کار منوط بر.اثبات وجود ایراد در پاس یک است.

Back weld به معنی تعمیر پاس یک.سر جوش از داخل لوله است. زمانی انجام این کار لازم است که در پاس یک.سرجوش عیب و ایرادی دیده شود که برای.انجام این بررسی از روش رادیوگرافی استفاده می‌کنند. برای انجام این کار و رسیدن به پاس یک، باید ابتدا دو پاس دیگر.را برش داده و سنگ زد تا بتوان تعمیر پاس یک را انجام داد. اما راه بهتر و آسان‌تر این است که.جوشکار این تعمیر را از داخل لوله انجام دهد. البته فراموش نکنید که.انجام این کار.منوط بر اثبات وجود ایراد.در پاس یک است.

Reweld

اگر سرجوشی انجام شده و.جوش خورده باشد و پس از آن تحت.شرایطی لازم باشد که آن سرجوش را ببرید و.مجددا تنظیم کرده و جوش دهید، در اصطلاحات فنی پایپینگ، شما.عمل Reweld را انجام داده‌اید. این کار معمولا به دلیل.ایجاد تغییرات خاصی.در نقشه لوله کشی انجام می‌شود. به عنوان مثال، اگر در نقشه‌های اولیه اندازه.خط تغییر کند، لازم است که سرجوش.بریده شده و دوباره جوش شود.

گاهی نیز پس از بررسی‌های.به عمل آمده مشخص می‌شود که.سرجوش انجام شده کیفیت خوبی ندارد و.به درستی جوش نخورده است. غالبا دلیل بروز این بی.دقتی این است که جوشکار.و واحد کنترل کیفیت به اندازه سرجوش‌ها توجه نمی‌کنند.و تنها کیفیت سرجوش زده.شده را در نظر می‌گیرند. در مراحل بعدی که توسط ناظر.اندازه سرجوش‌ها بررسی.می‌شود، ممکن است دستور به انجام.عمل Reweld داده شود. برای پرداخت هزینه، هزینه انجام این کار در.کمترین حالت دو برابر جوش.کردن سرجوش‌ها می‌باشد.

اصطلاحات فنی پایپینگ (لوله) 1

علائم اختصاری و اصطلاحات در پایپینگ و جوشکاری:

 • Anti-dumping (AD)

به عوارض واردات توسط یک گروه.یا تولید کننده.تجاری در یک کشور گفته میشود. این عوارض زمانی که کالا به.طور قابل توجهی کمتر از.قیمت بازار یا حتی.قیمت تولید آن در حال فروش.است دریافت میگردد. به طور کلی این عبارت نشان.دهنده تهدید جدی برای.تولیدکنندگان مشابه داخلی است.

 • Alloying Elements

به معنی تشکیل شده از مواد شیمیایی.مختلف که در صورت ترکیب شدن، ماده قوی تری را فراهم می کنند. نمونه های رایج این مواد و آلیاژها.عبارتند از نیکل، کروم، وانادیم، سیلیکون و فلز مس.

 • Annealing

به فرآیندی که برای نرم کردن.فولاد و تغییر اجزای فیزیکی و یا.حذف پاکت های گاز انجام شود Annealing میگویند.

 • American National Standards (ANSI)

قبلاً به عنوان انجمن استاندارد آمریکا.شناخته می شد (ASA). اطلاعات به روز در مورد.استانداردها را در سطوح.بین المللی و جهانی ارائه می دهد.

 • American Petroleum Institute (API)

این عبارت نشان دهنده تمام جنبه های.نفت ایالات متحده و صنعت گاز طبیعی است.

 • Bend Test

نشان میدهد آزمایش.های متعددی روی مواد.انجام شده است تا شکل پذیر شوند. متریال را بارها به عقب و جلو خم کرده تا.زمانی که شکست فیزیکی رخ دهد.

 • Bill of Lading

سندی که در تجارت دریایی.برای نشان دادن.مالکیت، کمیت، شرایط و مقصد کالاها استفاده.می شود و به عنوان یک رسید برای آنها عمل می‌کند.

اصطلاحات فنی پایپینگ (لوله) 3
پایپینگ (لوله کشی) صنعتی

جنس لوله

اولین وسیله‌ای که در تجهیزات.پایپینگ لازم است لوله می‌باشد. جنس لوله‌ها، با توجه به نوع ماده‌ای که انتقال.می‌دهند، انتخاب می‌شوند. لوله ها معمولا از جنس.فلزاتی.چون آلومینیوم، فولاد، فایبرگلاس و مس یا پلاستیک ساخته می‌شوند. به علاوه از سوپاپ و فشار.سنج نیز.در انجام پایپینگ استفاده می‌شود. هم‌چنین برای طراحی نقشه‌های.لوله.کشی می‌توان از امکانات نرم افزار CAD استفاده کرد.

سایزینگ پایپ

علاوه بر جنس پایپ ها که باید.با توجه به مورد استفاده لوله انتخاب شوند، در هنگام.انتخاب سایزینگ پایپ‌ها نیز باید دقت کافی داشت. زیرا، اندازه آنها باتوجه به.کارایی و عملکردشان متفاوت است. به عنوان مثال، سایز پایپ برای موادی که در.پایپ خوردگی ایجاد میکنند متفاوت از.موادی است که آسیبی به.لوله وارد نمی آورند.

علاوه بر این، برخی از سایزها نیز.از قبل فقط برای یک سری از مواد.خاص در نظر گرفته شده اند.  بنابراین، باید پیش از انتخاب.سایز پایپ ها، باید ویژگی ها و.دانسیته و ضخامت لوله ها نیز.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مهندسین پایپینگ، میزان انطباق و تناسب آنها را با.مواد انتخابی تایید کنند.تا بتوان از آنها.برای خطوط نفت و گاز استفاده کرد. ضمنا، در نظر داشتن نوع ماده.ای که در لوله جریان دارد، سرعت عبور ماده در لوله و ترکیبات.ماده نیز حائز اهمیت بوده و باید پیش از جایگذاری.پایپ بررسی شوند.

روش‌های اتصال پایپ

تاریخچه اتصال پایپ،.متعلق به دوره ای است که.انسانها تصمیم گرفتند از پایپ برای تغییر.مسیر آب و هدایت آن در مسیر دلخواه استفاده کنند. آنها، برای اینکار از مصالحی.مانند خاک و صخره کمک گرفته و بعدها سد و خاک.ریزهای متنوعی درست کرده و قدم به قدم.با اتصال انواع پایپ و  لوله گذاری آشنایی پیدا کردند. امروزه برای اتصال انواع پایپ از روش.های مختلفی استفاده می شود.که با توجه به نوع.ماده متغیر و متفاوت است. روش‌های اتصال پایپ عبارت.اند از :

 • اتصالات مکانیکی

این روش اتصال، برای لوله های مخصوص.فاضلاب شهری و مسیرهای هواکش کاربرد دارد.

 • اتصالات فلنجی:

این اتصالات ، به جای مهره و.برای بستن انواع پایپ کارایی دارند.

 • اتصالات پرسی مسی:

این روش شامل استفاده از.یک پایپ و یک اورینگ آب بندی است.

 • اتصالات جوشی فولادی:

در این اتصالات، از جوشکاری ذوبی برای اتصال دو.یا چند قطعه فلزی استفاده میشود.

 • اتصالات رزوه ای:

در این روش، از ماشین های.رزوه تراشی برای لوله های.کوچکی استفاده می شود که قطرشان، بین یک هشتم تا 2 اینچ است.

اگر علاقمند به مطالعه بیشتر.در مورد اتصالات و شیرهای صنعتی.هستید، می‌توانید به مقاله آشنایی با شیرها و اتصالات صنعتی مراجعه کنید.