شرکت CEG
تولید کننده انواع شارژر و UPS های صنعتی

| انواع شارژر های باتری تولید شرکت CEG |

DC UBC Battery Chargers

DC EBC Battery Chargers

DC CBC Battery Chargers

| انواع UPS های تولید شرکت CEG |

ACU Series

Three phase UPS

CM-CT Series